Δυναμική συλλογή εσωτερικών θυρών, στην αδιάκοπη αναζήτηση νέων λύσεων για τον εξοπλισμό της κατοικίας και του επαγγελματικού χώρου.

Πολλαπλές σχεδιαστικές προτάσεις, σε σύγχρονες και κλασικές φόρμες, για την κάλυψη ποικίλων αισθητικών αναγκών.